Oferta

Oferta

W zależności od Państwa potrzeb, oraz zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego prowadzimy ewidencję finansowo - księgową Państwa firmy w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia. W zakresie naszych usług mieści się:

Obsługa podatkowa

Na podstawie prowadzonych ewidencji sporządzamy i przekazujemy do właściwego urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, jednocześnie informując Państwa o zobowiązaniach podatkowych wynikających ze złożonych deklaracji.

Kadry

Nasza spółka prowadzi w pełnym zakresie obsługę kadro—płacową, w tym prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów oraz innych ewidencji i kartotek wymaganych prawem pracy.

Sprawozdania finansowe

Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego sporządzamy sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych). Na Państwa życzenie sporządzamy wnioski kredytowe, oraz inną dokumentacje finansową.

Misja

Specjalizujemy się w świadczeniu usług małym i średnim przedsiębiorstwom. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasze usługi są bardzo dobrze dopasowane do wymagań przedsiębiorców. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie a nasze usługi są idealnie dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy.

Blog na Tumblr

Wczytuję dane z Tumblr